מעניין

תצורות מעגל FET

תצורות מעגל FET

תצורות מעגל FET הן המקור הנפוץ, השער המשותף ופורמטי הניקוז הנפוצים. לכל אחד מאפיינים משלו של מתח ועוצמת זרם כמו גם עכבת כניסה ופלט.

הבחירה בתצורת המעגל או הטופולוגיה של FET היא אחד מהפרמטרים העיקריים שעיצובם מבוסס על המעגל הכללי.

יסודות תצורת FET

המינוח המשמש לציון שלושת תצורות ה- FET הבסיסיות מציין את אלקטרודת FET המשותפת למעגלי הקלט והפלט. זה מוליד את שלושת המונחים: שער משותף, ניקוז משותף ומקור משותף.

שלושת תצורות מעגל ה- FET השונות הן:

טבלת סיכום תצורת מעגל FET

הטבלה שלהלן נותנת סיכום של המאפיינים העיקריים של תצורות מעגל FET השונות.


טבלת סיכום תצורת FET
תצורת FETשער משותףניקוז נפוץ
(חסיד המקור)
מקור משותף
עלייה במתחגָבוֹהַנָמוּךבינוני
רווח נוכחינָמוּךגָבוֹהַבינוני
רווח כוחנָמוּךבינוניגָבוֹהַ
התנגדות קלטנָמוּךגָבוֹהַבינוני
עמידות בתפוקהגָבוֹהַנָמוּךבינוני
יחסי שלב קלט / פלט180°

כפי שניתן לראות לתצורות או לטופולוגיות השונות יש מאפיינים שונים. המקור הנפוץ הוא תצורת מעגל ה- FET הנפוצה ביותר והיא משתווה למגבר הטרנזיסטור הנפוץ. הניקוז המשותף של FET או עוקב המקור משמש כמגבר חיץ והוא משתווה למגבר הפולט הנפוץ של הטרנזיסטור.


צפו בסרטון: CIRCUITO PFC (אוֹקְטוֹבֶּר 2021).