מעניין

קיטוב של גלים אלקטרומגנטיים

קיטוב של גלים אלקטרומגנטיים

לקיטוב של גלים אלקטרומגנטיים לעיתים קרובות יש השפעה משמעותית על אופן התפשטות גלי הרדיו. אמנם חשוב להתאים את הקיטוב של האנטנות המשדרות והקולטות, אך בחירת הקיטוב חשובה גם להתפשטות האות.

מה זה קיטוב

הקיטוב של גל אלקטרומגנטי מציין את המישור בו הוא רוטט. מכיוון שגלים אלקטרומגנטיים מורכבים משדה חשמלי ושדה מגנטי הרוטט בזווית ישרה זה לזה, יש צורך לאמץ אמנה לקביעת קיטוב האות. לשם כך נעשה שימוש במישור השדה החשמלי.

קיטוב אנכי ואופקי הם הצורות הכי פשוטות והם נופלים לקטגוריה המכונה קיטוב לינארי. כאן ניתן לחשוב על הגל כרטוט במישור אחד, כלומר למעלה ולמטה, או מצד לצד. צורה זו של קיטוב היא הנפוצה ביותר והכי פשוטה.

עם זאת זו לא הצורה היחידה שכן ניתן ליצור צורות גל בעלות קיטוב מעגלי. ניתן לדמיין קיטוב מעגלי על ידי דמיון של אות המתפשט מאנטנה המסתובבת. ניתן לראות את קצה וקטור השדה החשמלי לאתר סליל או חולץ פקקים בזמן שהוא מתרחק מהאנטנה. קיטוב מעגלי יכול להיות מימין או שמאלי תלוי בכיוון הסיבוב כפי שנראה מהאנטנה המשדרת.

אפשר גם להשיג קיטוב אליפטי. זה קורה כאשר יש שילוב של קיטוב ליניארי וגם מעגלי. שוב ניתן לדמיין זאת על ידי דמיון קצה השדה החשמלי המתחקה אחר חולץ פקקים בצורת אליפטי.

חשיבות להפצה

עבור יישומים יבשתיים רבים נמצא שברגע שהועבר אות אז הקיטוב שלו יישאר כמעט זהה. עם זאת השתקפויות מאובייקטים בנתיב יכולים לשנות את הקיטוב. מכיוון שהאות שהתקבל הוא סכום האות הישיר בתוספת מספר אותות משתקפים, הקיטוב הכללי של האות יכול להשתנות מעט אם כי בדרך כלל הוא נשאר זהה באופן כללי. כאשר השתקפויות מתרחשות מהיונוספירה, אזי שינויים גדולים יותר עשויים להתרחש.

ביישומים מסוימים ישנם הבדלי ביצועים בין קיטוב אופקי לאנכי. לדוגמא תחנות שידור של גלים בינוניים בדרך כלל משתמשות בקיטוב אנכי מכיוון שהתפשטות גלי הקרקע מעל פני האדמה טובה בהרבה באמצעות קיטוב אנכי, ואילו קיטוב אופקי מראה שיפור שולי לתקשורת למרחקים ארוכים באמצעות היונוספירה. קיטוב מעגלי משמש לעתים לתקשורת לווינית מכיוון שיש יתרונות מסוימים מבחינת התפשטות והתגברות על דהייה הנגרמת אם הלוויין משנה את כיוונו.


צפו בסרטון: Brian Greene: Whats Beyond The Double Slit Experiment? (דֵצֶמבֶּר 2021).